Der brief ist nicht ausganngen

Razmišljanja o(b) zlati buli, ki je Kranjci niso dobili.

Avtorji

  • Andrej Nared

DOI:

https://doi.org/10.56420/Zgodovinskicasopis.2021.3-4.03

Ključne besede:

dedne poklonitve, Friderik III., grofje Celjski, Kranjska, plemiški privilegiji

Povzetek

Razprava obravnava okoliščine neizstavitve kranjske zlate bule leta 1444, pri čemer daje »odkritje« osnutka zlate bule zgodbi druge dimenzije in odpira nova vprašanja. Kratko je orisana politična klima v prvi polovici štiridesetih let 15. stoletja, ki je bila zaznamovana s habsburško-celjskim antagonizmom. Predstavljeno je notranjeavstrijsko poklonitveno potovanje Friderika V./III. in s tem povezane potrditve plemiških privilegijev. Analiziran je odnos med Habsburžanom in Celjskimi po poravnavi in dedni pogodbi, posebna pozornost pa je posvečena razmeram, ki so Friderika pričakale na Kranjskem. Objavljene so dodane »štajerske« pravice iz osnutka zlate bule in tiste iz dejansko izstavljene (1460). Prispevek konča poskus razlage, zakaj se je pozimi 1444 v zadnjem trenutku zalomilo in Kranjci zlate bule niso dobili.

Prenosi

Objavljeno

2021-12-28