Sveti Hieronim v Rimu. Zgodovinske in arheološke hipoteze

  • Javier Á. Domingo
  • Luigi Finocchietti
Ključne besede: sveti Hieronim, Marsovo polje, domus svete Pavle Rimske, topografija

Povzetek

Članek prinaša kritičen pregled relevantnih zgodovinskih in arheoloških podatkov, ki se nanašajo na prisotnost sv. Hieronima v Rimu, še posebej njegove dejavnosti, stanovanja in stikov z rimsko aristokracijo. Kot asistent in tajnik papeža Damaza je delal v arhivih na zahodnem delu Marsovega polja. Študija preučuje literarne in topografske dokaze, povezane s kompleksom San Girolamo della Carità, ki se nahaja na zahodnem Marsovem polju, na mestu, kjer stoji istoimenska cerkev.

Objavljeno
2021-12-28