Jurij Perovšek, Mojca Šorn (ur.), Narod – politika – država: Idejnopolitični značaj strank na Slovenskem od konca 19. do začetka 21. stoletja

  • Irena Selišnik

Povzetek

-

Objavljeno
2021-06-20
Rubrike
Ocene in poročila