Pobijanje Ciganov med drugo svetovno vojno v Sloveniji

  • Miran Komac
Ključne besede: Cigani, porajmos, deportacije Ciganov, pobijanje Ciganov, evgenika, genocid, druga svetovna vojna, slovensko ozemlje

Povzetek

Po okupaciji in razkosanju Dravske banovine med štiri sosednje države leta 1941 je sledilo obdobje etničnega čiščenja, v katerem so se poleg pripadnikov večinskega slovenskega naroda znašli tudi pripadniki narodnih manjšin: Nemci, Judi in Cigani. V razpravi bo predstavljen genocid nad Cigani. Nadnje so se spravili Italijani, Nemci, Madžari in pripadniki slovenskega odporniškega gibanja (partizani). Sodelovanje partizanov v masakru nad cigansko manjšino predstavlja poseben slovenski dodatek h genocidu nad slovenskimi Cigani.

Objavljeno
2021-06-20