Slovenci u vojnoj diplomatiji Kraljevine Jugoslavije

  • Aleksandar Životić

Povzetek

U radu se na osnovu arhivskih dokumenata vojne i diplomatske provenijencije, kao i relevatne memoarske i istoriografske literature analiziraju brojnost i zastupljenost oficira slovenačke nacionalnosti u vojnoj diplomatiji jugoslovenske kraljevine. Rad sadrži detaljne biografije jugoslovenskih generalštabnih oficira koji su se nalazili na dužnosti vojnog izaslanika ili pomoćnika vojnog izaslanika Kraljevine Jugoslavije do 1945.

Objavljeno
2019-08-27
Rubrike
Razprave