Integracija ruske emigracije v Jugoslavijo med letoma 1918 in 1941

  • Petra Kim Krasnić
Ključne besede: bela emigracija, zaposlovanje, emigrantske organizacije, ohranjanje kulture, adaptacija, ruski emigranti, Jugoslavija

Povzetek

Po ruski revoluciji leta 1917 je izbruhnila ruska državljanska vojna, zaradi katere je večje število ljudi (po različnih ocenah več kot milijon), privržencev prejšnjega carskega režima oz. nasprotnikov boljševizma, zapustilo Rusijo in pobegnilo v tujino. Večje organizirane skupine ruskih emigrantov so prišle tudi v Kraljevino SHS. V prispevku je podrobneje preučen način njihovega vključevanja v jugoslovansko okolje, s poudarkom na reševanju socialnih vprašanj, ohranjanju kulturne identitete in odnosu z jugoslovanskim prebivalstvom.

Objavljeno
2021-06-20