»Važno je prijateljstvo, ki naj ostane«: zgodba o prijateljstvu in političnem udejstvovanju petih mladoliberalcev

  • Goranka Kreačič
Ključne besede: mladoliberalci, Ivan Prekoršek, Franc Mravljak, Lovro Petovar, Miloš Štibler, Narodno-radikalno dijaštvo, Družba sv. Cirila in Metoda, Narodna stranka za Štajersko, Narodni svet, Država SHS, Kraljevina Jugoslavija, Franjo Pahernik

Povzetek

V ospredje zgodbe smo postavili krog petih prijateljev in sošolcev iz mariborske državne gimnazije z začetka 20. stoletja ter njihovo delovanje, politične poti in usode ter vpetost v razgibane čase pred razpadom monarhije in ob nastanku nove države ter nato med dvema svetovnima vojnama. To so inž. gozdarstva in veleposestnik iz Vuhreda Franjo Pahernik, profesor klasičnih jezikov in ravnatelj celjske gimnazije Franc Mravljak, veleposestnik in gospodarstvenik iz Ivanjkovcev Lovro Petovar, upravitelj državne bolnišnice v Celju in politik Ivan Prekoršek ter zadružnik in publicist Miloš Štibler. V prispevku sledimo skupnemu delovanju prijateljev v Narodno radikalnem dijaštvu, Družbi sv. Cirila in Metoda, Narodnem svetu, v meščanskih liberalnih strankah od Narodne stranke za Štajersko (NSŠ) do vsedržavne Jugoslovanske nacionalne stranke (JNS) itd.

Objavljeno
2021-06-20