Deželni glavarji na Kranjskem v srednjem veku

  • Jernej Kotar
Ključne besede: Kranjska, srednji vek, deželnoknežja uprava, deželni glavar, plemstvo

Povzetek

Deželni glavar je kot namestnik deželnega kneza predstavljal vrh deželnoknežje upravne ureditve. Na Kranjskem zametki urada segajo v prvo polovico 13. stoletja, a je stalen postal šele od srede dvajsetih let 14. stoletja. Deželni glavarji so izhajali iz vrst uglednega plemstva in so morali v vladarjevem imenu izpolnjevati raznovrstne naloge. Srednjeveške urade so poosebljali njihovi nosilci, zato jih je treba preučevati na osnovi prozopografskih študij. Glede na to, da so dosedanje raziskave za Kranjsko prinesle netočne in nepopolne rezultate, je namen prispevka na podlagi virov odpraviti napake in predstaviti historiat deželnega glavarstva, deželne glavarje ter njihove pravice, naloge in pristojnosti.

Objavljeno
2021-06-20