Med državno zapovedanimi vojnimi napori in preživetvenimi strategijami podeželskega prebivalstva v času prve svetovne vojne. Primer sester Divjak

  • Jernej Kosi

Povzetek

Članek opisuje in analizira okoliščine pregona sester Divjak, ki so ga leta 1916 izpeljale avstrijske oblasti. Vojni režim si je od izbruha spopadov naprej iz strateških razlogov prizadeval racionirati prehranske vire. Oblast je poskušala nadzor nad proizvodnjo in cirkulacijo doseči z vrsto ukrepov. Represivne in propagandne resurse je tako usmerila tudi na podeželsko prebivalstvo, ki je bilo v času vojne najpomembnejši produkcijski vir hrane. Toda avstrijski kmetovalci v številnih primerih niso kazali pretirane pripravljenosti prispevati svojega deleža k vojnim naporom avstrijske monarhije.

Objavljeno
2019-08-27
Rubrike
Razprave