Omembe cenzualov v listinskem gradivu za ozemlje Slovenije

  • Matjaž Bizjak

Povzetek

Članek obravnava poseben družbeni sloj cenzualov, prvotno nesvobodnjakov, ki so z »osvoboditvijo« in obenem darovanjem na oltar pridobili status omejene svobode in so bili v visokem srednjem veku razširjeni na območju Bavarske in nanjo navezanih alpskih dežel. Obravnavani so vsi (znani) dokumentirani primeri za slovensko ozemlje, ki presenetljivo segajo do štiridesetih let 14. stoletja.

Objavljeno
2019-08-27
Rubrike
Razprave