Napredek, avtarkija, narod: italijanska energetska politika v Posočju (1918–1943)

  • Meta Remec

Povzetek

Prispevek obravnava načrte za energetsko izrabo Posočja med obema vojnama, ko je slednje spadalo v okvir Kraljevine Italije. Ob hudem pomanjkanju osnovnih surovin je oblast pospešeno investirala v sistem hidroelektrarn in tako poskušala doseči čim večjo samooskrbo. Ekonomski interesi so bili zlasti v Posočju tesno povezani z nacionalnimi in političnimi interesi. Soča je veljala za neizkoriščen vir energije, ki naj bi služila zagonu razvoja v širši regiji, te investicije pa naj bi tudi okrepile italijanski značaj obmejnih krajev ter postale simbol superiornosti italijanske kulture in civilizacije.

Objavljeno
2020-12-08