Iurium Episcopalium Liber I. poreške škofi je: Predstavitev, tipološka opredelitev in analiza kodeksa

  • Ana Jenko Kovačič

Povzetek

Prispevek obravnava kodeks z naslovom Iurium Episcopalium Liber I., knjigo pravic poreške škofi je, ki je nastala za čas dveh poreških škofov, Antona Pavara in Hieronima Campegia v drugi polovici 15. in prvi polovici 16. stoletja. Kodeks vsebuje na 322 folijih 262 posameznih vpisov, od katerih jih je velika večina prepisov listin, ki so jih poreški škofje prejeli ali izdali v obdobju med 10. in začetkom 14. stoletja. Kljub svoji bogati izčrpnosti tako z vidika kvantitete kot vsebinske pestrosti kodeks še ni bil primerno obravnavan in je posledično strokovni javnosti premalo poznan. Namen pričujočega prispevka je predstavitev kodeksa ter tipološka opredelitev, analiza zunanje in notranje strukture in oris geneze nastanka.

Objavljeno
2020-12-08