Posebno sodišče za kmetske podložnike, njihove pritožbe ter poskusi regulacije podložniškega položaja v Terezijanski dobi na Kranjskem

  • Jože Žontar
Ključne besede: sodišča, pravna zgodovina, kmetje, terezijanska doba, Kranjska

Povzetek

.

Objavljeno
1955-01-01
Rubrike
Razprave