Prvo osvobojeno ozemlje v Sloveniji (Doneski k problematiki narodnoosvobodilne borbe v Sloveniji)

  • Metod Mikuž
Ključne besede: druga svetovna vojna, Slovenija

Povzetek

.

Objavljeno
1951-01-01
Rubrike
Razprave