Doslej neznani južnoslovanski pečati

  • Gregor Čremošnik
Ključne besede: srbski pečati, bosansko-humski pečati, sfragistika, srednji vek

Povzetek

.

Objavljeno
1958-01-01
Rubrike
Razprave