Poskusi ureditve položaja slovenske skupnosti na avstrijskem Koroškem v času avtoritarnega režima

  • Tone Zorn
Ključne besede: avstrijska Koroška, slovenska skupnost, avtoritarni režimi, manjšine

Povzetek

Članek se obsežneje dotika vprašanj odnosa avstrijskega avtoritarnega režima do slovenske skupnosti na avstrijskem Koroškem v letih 1933—1938. Gre za odnos, ki se še posebej kaže na šolskem področju ter na takratnih prizadevanjih režima po določeni ureditvi manjšinskega šolskega vprašanja. Članek dalje govori o problematiki delovanja »Političnega in gospodarskega društva za Slovence na Koroškem« v tem času ter odnosa manjšine do režimske Domovinske fronte (Vaterlandische Front).

Objavljeno
1976-01-01
Rubrike
Razprave