Trideset let Zgodovinskega društva za Slovenijo

Avtorji

  • Tone Ferenc

Ključne besede:

Zgodovinsko društvo za Slovenijo, poročila

Povzetek

Poročilo predsednika Zgodovinskega društva za Slovenijo, ki ga je imel na slavnostnem občnem zboru ob tridesetletnici društva v Kranjski gori 29. 9. 1976, prikazuje društveno dejavnost na nekaterih izrazitejših področjih. Med njimi so predvsem zborovanja slovenskih zgodovinarjev, ki jih je bilo po vojni že 16 in so na njih prebrali skupno 143 referatov. Pomembno je bilo tudi prizadevanje društva za napredek pouka zgodovine v šolah, kulturno in izobraževalno delo podružnic in sekcij na terenu ter izdajanje društvenih glasil Zgodovinskega časopisa in Kronike. Med najpomembnejšimi nalogami v prihodnosti pa je poživitev dela podružnic in sekcij.

Prenosi

Objavljeno

1976-01-01

Številka

Rubrika

Razprave