Prispevki k zgodovini Črne in Vogrč na Koroškem

  • Anton Svetina
Ključne besede: prebivalstvo, Koroška, 16.-18. st.

Povzetek

V članku, napisanem v glavnem na podlagi virov Kapiteljskega arhiva v Ljubljani, so prikazane gospodarske, socialne, kulturne in narodnostne prilike prebivalstva Črne in Vogrč na Koroškem od 16. do 18. stoletja. Prikazana je tudi slika razvoja prebivalstva.

Objavljeno
1976-01-01
Rubrike
Razprave