Graziadio Isaia Ascoli in Slovenci

  • Branko Marušič
Ključne besede: Graziadio Isaia Ascoli, iredentizem, Italijani, Slovenci

Povzetek

Znameniti italijanski jezikoslovec G. I. Ascoli (1829—1907) je nekajkrat sodeloval tudi v političnih dogajanjih svojega časa. Taka Ascolijeva prizadevanja so bila osredotočena predvsem na naglaševanje italijanskega značaja Gorice, do Slovencev je razglašal strpno ravnanje. Prvič je nastopil leta 1848, nato pa je članke o problemih iredentizma in sožitja Slovencev in Italijanov v predelih tedanjega »Avstrijskega Primorja« priobčil predvsem v zadnjih dveh desetletjih pred smrtjo. Ni bil iredentist, a vendar ne tolikšen demokrat, da ne bi Italijanom v Trstu, Istri in Gorici prisolil predominantno vlogo v odnosu do Slovencev.

Objavljeno
1976-01-01
Rubrike
Razprave