Trgovske zveze med Dubrovnikom in Markami v 14. in 15. stoletju

Avtorji

  • Ignacij Voje

Ključne besede:

Benetke, Dubrovnik, trgovina, trgovci

Povzetek

Kot protiakcijo na ekonomski pritisk Benetk v jadranski pomorski trgovini predstavljajo pogodbe o prijateljstvu, miru, trgovini in plovbi, ki jih je Dubrovnik sklepal med drugim tudi z italijanskimi mesti v Markah (Ancona, Fano). Avtor je skušal na podlagi posebne notarske serije v Historijskem arhivu v Dubrovniku, serije imenovane »Debita notariae« ugotoviti, kakšen delež imajo trgovci iz Mark v kreditni trgovini srednjeveškega Dubrovnika. Dubrovniški trgovci pa širijo preko trgovskih družb (collegantia, societas) svoje poslovanje v razna trgovska središča v Markah. Podatki v zadolžnicah in pogodbah o trgovskih družbah dajejo odgovor na vrsto vprašanj v zvezi s posredniško vlogo dubrovniških trgovcev, v zvezi z uvozno in izvozno trgovsko robo in v zvezi z oblikami trgovanja.

Prenosi

Objavljeno

1976-01-01

Številka

Rubrika

Razprave