Migracije iz Dalmacije v Italijo v 15. in 16. stoletju

Avtorji

  • Ferdo Gestrin

Ključne besede:

migracija, selitev prebivalstva, menarodna migracija, Italija, Slovani, 15./16. st.

Povzetek

Migracije iz Dalmacije v Italijo (avtor obravnava predvsem doseljevanje Slovanov v Marke) so le del celotnega procesa doseljevanja iz zahodnih jugoslovanskih dežel v Italijo. Višek dosežejo v 15. in 16. stoletju in so zajele mestno in podeželsko prebivalstvo, ki se seli iz gospodarskih in drugih vzrokov. Dokler je bil tok migracij močnejši, so se Slovani zlasti tam, kjer je bila njihova naseljenost številnejša, ohranjali stoletja dolgo še prek obravnavanega obdobja.

Prenosi

Objavljeno

1976-01-01

Številka

Rubrika

Razprave