Avstrijska državna pogodba in takratna blokovska politika (1945—1955)

  • Metod Mikuž
Ključne besede: avstrijska državna pogodba, svetovna politika, hladna vojna, 1945/1955

Povzetek

Avtor v informativnem pregledu razpravlja o bistvenih značilnostih antagonizma med tako imenovanim vzhodnim in zahodnim blokom, ki so v veliki meri vplivali tudi na reševanje dveh velikih evropskih problemov, na reševanje nemškega in avstrijskega vprašanja v razdobju 1945—1955. ZDA so hotele obdržati v okupirani Evropi stari, kapitalistični red, SZ pa je na svojem okupacijskem področju vpeljavala socialistični družbeni red in pri tem zadevala na najrazličnejše težave. Ni še povsem jasno, kdo in zakaj je zavlačeval sklenitev mirovne (državne) pogodbe z Avstrijo polnih deset let. Avtor končuje svoj prispevek z ugotovitvijo takratnega avstrijskega kanclerja Raaba malo pred podpisom pogodbe na Dunaju, da bo Avstrija postala sicer svobodna, pa tudi ujetnik. Pristavlja pa avtor, da je to točno, kajti obvez in določil, ki jih nalaga mirovna pogodba, ne more Avstrije nihče odvezali. Velja namreč še staro moralno načelo: pacta sunt servanda!

Objavljeno
1977-01-01
Rubrike
Razprave