Karantanski temelji Koroške vojvodine

  • Bogo Grafenauer
Ključne besede: vojvodina Koroška, Karantanija, 10.st.

Povzetek

Raziskava je posvečena obsegu starokarantanskih strukturnih oblik v poznejši Koroški in označbi sedmih stopenj vključevanja Karantanije v frankovsko in nemško državo od srede VIII. do konca XI. stoletja.

Objavljeno
1977-01-01
Rubrike
Razprave