Oborožena vstaja 1941. leta in delež Jesenic v NOB na Gorenjskem

  • Ivan Križnar
Ključne besede: NOB, Jesenice, vstaja, Gorenjska, druga svetovna vojna

Povzetek

Proces osveščanja, združevanja in aktivizacije demokratičnih protifašističnih sil pod vodstvom KP na Jesenicah pred napadom na Jugoslavijo. Priprave na oboroženo vstajo in akcije Cankarjeve čete. Vloga Jesenic, najbolj zahodnega industrijsko-prometnega središča Jugoslavijo na razvoj NOB v zahodnem delu Slovenije. Ustanavljanje odborov OF in pripravljanje množične vstaje. Potek decembrske vstaje (1941) in okupatorjevi protiukrepi. Razvoj NOB na Jesenicah po odhodu skoraj vseh komunistov v partizanske enote in okrepitvi nemških okupacijskih posadk. Vzroki zaostajanja NOB na Jesenicah za podeželjem, ki ga okupator ni zavaroval s tolikšnimi enotami. Ponovna okrepitev NOB in osvoboditev Jesenic. Žrtve in delež Jesenic v NOB.

Objavljeno
1977-01-01
Rubrike
Razprave