Slovenska politika na Koroškem 1893—1904

  • Avguštin Malle
Ključne besede: avstrijska Koroška, koroški Slovenci, politika, zgodovinski pregledi, 19.st., 1893-1904

Povzetek

Na Koroškem se je v teh letih pojavila tretja politična sila — socialdemokratska stranka, ki je bila alternativna volilna stranka za odvisno slovensko prebivalstvo v nasprotju z nemško-nacionalno stranko. Neodvisni sloj kmečkega prebivalstva je še naprej podpiral konservativno-klerikalno slovensko stranko. Nemški nacionalizem je na osnovi svoje gospodarske in politične moči še naprej izgrajeval svoje pozicije na škodo Slovencev, pri čemer mu je pomagalo uradništvo.

Objavljeno
1977-01-01
Rubrike
Razprave