Nekaj vprašanj slovenske zgodovine v desetletju 1894—1904

  • Janko Pleterski
Ključne besede: politična zgodovina, politične stranke, Slovenska liberalna stranka, Jugoslovanska socialdemokratska stranka

Povzetek

Referat obravnava vprašanja slovenske politične zgodovine teh let, in to: značaj ustanovitve slovenske liberalne stranke na Kranjskem, okoliščine ustanovitve Jugoslovanske socialdemokratske stranke, razpravlja o faktorjih, ki so vplivali na nastanek programa Etbina Kristana o narodni kulturni avtonomiji in govori o pomeščanjenju klerikalne stranke, za kar je bilo potrebno omejiti samostojnost krščansko-socialnega gibanja in usmeriti stranko k narodnemu vprašanju.

Objavljeno
1977-01-01
Rubrike
Razprave