Odmevi kulturne avtonomije za koroške Slovence v glasilu Zveze narodnostnih manjšin Nemčije (1925—1929)

  • Tone Zorn
Ključne besede: manjšine, avstrijska Koroška, kulturna avtonomija, manjšinsko vprašanje

Povzetek

Med osrednja vprašanja manjšinskega varstva na avstrijskem Koroškem v času prve avstrijske republike, in še zlasti v dvajsetih letih, vsekakor sodi tako imenovana kulturna avtonomija. Avtor v članku povzema stališča Zveze narodnih manjšin Nemčije (Verband der nationalen Minderheiten Deutschlands) Kulturwehr do tega vprašanja. Kot primerjalno gradivo podaja dalje poskuse urejevanja manjšinskega vprašanja v takratni Nemčiji (Prusiji). Ob koncu pa še povzema stališča Ivana Starca, enega (od dveh) slovenskih poslancev v koroškem deželnem zboru do vprašanja ureditve slovenskega manjšinskega vprašanja s pomočjo kulturne avtonomije.

Objavljeno
1977-01-01
Rubrike
Razprave