Prispevek k poznavanju turških vpadov v letih od 1570 do 1575

Avtorji

  • Vasko Simoniti

Ključne besede:

Turki, turški vpadi, slovensko ozemlje, 1570-1575

Povzetek

Sestavek skuša prikazati turško nevarnost v letih od 1570 do 1575. Zaradi beneško-turške vojne, ki se konča marca 1573, je nevarnost turških vpadov na hrvaško in slavonsko ozemlje minimalna. V tem času pa gredo široke priprave na hrvaško-slovenski kmečki upor. To, da v januarju 1573 upor izbruhne, je seveda poleg mnogih drugih vzrokov tudi posledica tega, da je uporniško vodstvo moralo poznati razmere ob meji. Šele v letih 1573, 1574 in 1575 beležimo nove vpade na hrvaško ozemlje, ki so vse močnejši. Ta sestavek dokazuje tudi več vpadov po letu 1573, ki doslej niso bili omenjeni. Na Kranjsko v teh letih ni nobenih vpadov, razen leta 1570 enega, ki ga omenja Valvasor.

Prenosi

Objavljeno

1977-01-01

Številka

Rubrika

Razprave