Trializem pri Slovencih in jugoslovansko zedinjenje

  • Janko Pleterski
Ključne besede: habsburška monarhija, slovenska politika, trializem

Povzetek

.

Objavljeno
1968-01-01
Rubrike
Razprave