Trgovanje mornarjev iz jugoslovanskih dežel v Angliji leta 1504

  • Ferdo Gestrin
Ključne besede: mednarodna trgovina, beneški konvoj, trgovske galeje, Benetke, Anglija, trgovina, trgovsko blago, mornarji

Povzetek

Avtor je na primeru carinskega zapisa v Southamptnu iz leta 1504 načel problem deleža mornarjev na konvoju »flandrijskih« galej v trgovini na velike razdalje.

Objavljeno
1977-01-01
Rubrike
Razprave