Delež hercegovskih vlahov v kreditni trgovini srednjeveškega Dubrovnika

Avtorji

  • Ignacij Voje

Ključne besede:

srednji vek, vlahi, Dubrovnik, trgovina, krediti

Povzetek

Avtor obdela na podlagi arhivskega gradiva (predvsem notarske serije Debita notariae) vključevanje hercegovskih vlahov v kreditno trgovino srednjeveškega Dubrovnika. Njegove raziskave se omejujejo na XIV. in XV. stoletje. V nekaterih letih vlahi zelo intenzivno sodelujejo v dubrovniški kreditni trgovini, so pa obdobja, ko med dolžniki vlahov sploh ne najdemo. Notar je običajno označil h kateri rodovni skupini vlahov pripada dolžnik Vlah. Tudi to je eden od dokazov, da se je med vlahi vršil proces teritorializacije. V nekaterih kreditnih pogodbah se omenja roba, ki so jo dobili vlahi na kredit, oziroma roba s katero so poravnali svoje kreditne obveznosti. V drugi polovici XV. stoletja se vlahi vključujejo tudi v trgovske družbe.

Prenosi

Objavljeno

1977-01-01

Številka

Rubrika

Razprave