Britanci o Titu in revoluciji

Avtorji

  • Dušan Biber

Ključne besede:

Velika Britanija, Jugoslavija, Josip Broz Tito, druga svetovna vojna, revolucija

Povzetek

Referat z znanstvenega posvetovanja »Tito in revolucija« v Kumrovcu 14. do 16. decembra 1977. Navedeni so osnovna britanska literatura, viri in relevantni fondi v Public Record Office. Citati iz najpomembnejših diplomatskih in vojaških dokumentov plastično označujejo osebnost maršala Tita in osnovne dileme kratkoročne in dolgoročne britanske politike do revolucionarnega dogajanja v Jugoslaviji. Navedena so nekatera intimna razmišljanja Winstona Churchilla in visokih funkcionarjev kot so npr. general H. M. Wilson, ambasador R. S. Stevenson, P. Broad, podpolkovnik V. Street in drugi. Analizirana je verodostojnost podatkov o Titu, zbranih do maja 1945.

Prenosi

Objavljeno

1977-01-01

Številka

Rubrika

Razprave