Podružnica Tanjuga za Slovenijo

  • France Škerl
Ključne besede: Tanjug, Telegrafska agencija Nove Jugoslavije, drugo zasedanje AVNOJ, Moša Pijade

Povzetek

Razprava osvetljuje zgodovinski razvoj podružnice Tanjuga za Slovenijo od ustanovitve prvega Tanjuga v centrali uprave do osvoboditve. Avtor prikazuje organizacijski razvoj od začetka do osvoboditve, zlasti pa skrb in razvoj dopisništva na terenu za Tanjug. Prikazuje tudi publikacije podružnice in njih značaj. Na koncu prikazuje organizacijsko rešitev podružnice Tanjuga za Slovenijo v jugoslovansko centralo v osvobojenem Beogradu.

Objavljeno
1978-01-01
Rubrike
Razprave