Kmečka in obrtniška proizvodnja ter založništvo v drugi polovici 18. stoletja

Avtorji

  • Jože Šorn

Ključne besede:

gospodarska zgodovina, založništvo

Povzetek

V drugi polovici 18. stoletja se je v slovenskem prostoru, ki je štel nekako 900.000 prebivalcev, vse hitreje večalo število komerčnih obrtnikov, kmečkih tkalcev in že v precej okrepljenem založniškem sistemu delujočih proizvajalcev. Avtor ceni, da je bilo tistih komerčnih obrtnikov, ki jih založniški način proizvodnje še ni trdneje povezal, verjetno 4000 po številu; morda 2000 je bilo ostalih profesionistov, ki so že delali v precej trdno organiziranem založniškem sistemu. Tu so vodile naslednje panoge: tekstilna (svila, platno, sukno), puškarska, sitarska, nogavičarska. Konkretnejšega števila kmečkih tkalcev in drugih kmečkih proizvajalcev (tkim. »Baurenfabriquen«), ki so že bolj ali manj organizirano, povezano »fabriciralk za trg, ni mogoče določiti, domneva pa se, da jih je bilo najmanj 2000 po številu.

Prenosi

Objavljeno

1978-01-01

Številka

Rubrika

Razprave