Žena v piranskem območju do srede 14. stoletja

  • Darja Mihelič
Ključne besede: pravna zgodovina, položaj žensk, pravice žensk, 14. stol., Piran

Povzetek

Članek prikazuje položaj in vlogo žene v Piranu v času do srede 14. stoletja in ga primerja s položajem in vlogo žene v Dubrovniku v 13. in 14. stoletju. Posebej se ustavlja pri obravnavi vloge žene v zakonu in v gospodarstvu ter prikaze njen pravni položaj.

Objavljeno
1978-01-01
Rubrike
Razprave