Žena v piranskem območju do srede 14. stoletja

Avtorji

  • Darja Mihelič

Ključne besede:

pravna zgodovina, položaj žensk, pravice žensk, 14. stol., Piran

Povzetek

Članek prikazuje položaj in vlogo žene v Piranu v času do srede 14. stoletja in ga primerja s položajem in vlogo žene v Dubrovniku v 13. in 14. stoletju. Posebej se ustavlja pri obravnavi vloge žene v zakonu in v gospodarstvu ter prikaze njen pravni položaj.

Prenosi

Objavljeno

1978-01-01

Številka

Rubrika

Razprave