Migracije Slovanov v Italijo

Rezultati jugoslovanske historiografije

  • Ferdo Gestrin
Ključne besede: bilateralni odnosi, migracije, Slovani, Italija, Jugoslavija

Povzetek

Avtor prikazuje migracije Slovanov, pod čimer razume in zaobjame vse oblike prehajanja prebivalstva iz sedanjih jugoslovanskih dežel v Italijo in njegovo začasno ali trajno naselitev v novi sredini. Zajame čas od zgodnjega srednjega veka do začetka 19. stoletja.

Objavljeno
1978-01-01
Rubrike
Razprave