Migracije Slovanov v Italijo

Rezultati jugoslovanske historiografije

Avtorji

  • Ferdo Gestrin

Ključne besede:

bilateralni odnosi, migracije, Slovani, Italija, Jugoslavija

Povzetek

Avtor prikazuje migracije Slovanov, pod čimer razume in zaobjame vse oblike prehajanja prebivalstva iz sedanjih jugoslovanskih dežel v Italijo in njegovo začasno ali trajno naselitev v novi sredini. Zajame čas od zgodnjega srednjega veka do začetka 19. stoletja.

Prenosi

Objavljeno

1978-01-01

Številka

Rubrika

Razprave