KPJ v Sloveniji v času VIII. konference zagrebških komunistov

  • France Filipič
Ključne besede: Komunistična partija Jugoslavije, 8. konferenca zagrebških komunistov

Povzetek

Razprava obravnava značilnosti političnega položaja in organizacijskega stanja KPJ v Sloveniji v 1928. letu, v času VIII. konference zagrebških komunistov, zaostritve frakcijskih bojev v vrhovih KPJ in objave Odprtega pisma Izvršnega komiteja Komunistične internacionale. Razprava ugotavlja, da so temeljne usmeritve revolucionarnega boja jugoslovanskih komunistov tako, kakor so prišle do izraza na VIII. konferenci zagrebških komunistov, v tem času prisotne tudi v delovanju organizacije KPJ v Sloveniji, kdaj sicer bolj ali manj prekrite od naplavin idejnih in organizacijskih slabosti partije, vendar pa delujoče kot ustvarjalna substanca.

Objavljeno
1978-01-01
Rubrike
Razprave