Nacionalno vprašanje Slovencev in Hrvatov v Italiji v politiki italijanske komunistične stranke (1921—1940)

  • Milica Kacin Wohinz
Ključne besede: Komunistična partija Italije, Julijska krajina, fašizem

Povzetek

Avtorica opisuje na podlagi arhivskega gradiva razvoj odnosov KPI do nacionalnega vprašanja zatirane slovensko-hrvatske narodnosti v Julijski krajini pod fašizmom. Realizacijo povezovanja razrednega boja z bojem za nacionalne pravice in osvoboditev manjšine na osnovi leninističnega načela o pravici do samoodločbe in odcepitve spremljajo devijacije in nerazumevanje vprašanja.

Objavljeno
1978-01-01
Rubrike
Razprave