Pregled našega železarstva za stoletje od okoli 1760 do okoli 1860

Avtorji

  • Jože Šorn

Ključne besede:

fužine, plavži, železo, Koroška, Štajerska

Povzetek

Na temelju kategorizacije fužin, ki ju vsebujeta rudarska reda za Štajersko (1748) in za Koroško (1759), ter na temelju pregleda koncesijskih listin je avtor ugotovil, da je v času 1700—1820 delovalo v slovenskem nacionalnem prostoru 21 plavžev; od tega je bilo 12 plavžev ustanovljenih že pred 1700. V vseh 43 fužinah tega prostora je ves čas teklo 79 kladiv raznih kategorij in presnalo 89 ognjev raznih kvalitet. Proizvodnja surovega železa je v času 1798—1809 nihala med 1600 in 2000 tonami. V predmarčni dobi se je proizvodnja surovega železa podvojila. Okrog 1840 se je pričela modernizirati večina fužin, a zaradi pomanjkanja investicijskega kapitala je okrog 1860 pričela zaostajati za vodilnim dogajanjem v koroškem Hüttenbergu in štajerskem Eisenerzu.

Prenosi

Objavljeno

1978-01-01

Številka

Rubrika

Razprave