Migracije Slovanov v Fanu v 15. stoletju, njihova poselitev v mestu in družbena struktura

  • Ferdo Gestrin
Ključne besede: Slovani, migracije, poselitev, družbena struktura

Povzetek

Ob pritegnitvi zelo bogatega arhivskega gradiva iz Državnega arhiva v Fanu avtor prikaže tok migracij Slovanov v mesto, dalje njihovo poselitev po mestu in njihovo družbeno strukturo.

Objavljeno
1978-01-01
Rubrike
Razprave