Izumiteljstvo na slovenskem narodnostnem ozemlju v predmarčni dobi

  • Jože Šorn
Ključne besede: predmarčna doba, izumitelji, industrijska revolucija

Povzetek

.

Objavljeno
1965-01-01
Rubrike
Razprave