Davčni privolitvi Kranjske za leti 1523 in 1527 in popis prebivalstva gospostva Gradac iz teh let

  • Sergij Vilfan
Ključne besede: Kranjska, 16. stoletje, popisi prebivalstva

Povzetek

.

Objavljeno
1965-01-01
Rubrike
Razprave