Britansko-jugoslovanski nesporazumi okrog Koroške 1944— 1945

Avtorji

  • Dušan Biber

Ključne besede:

koroško vprašanje, druga svetovna vojna, mednarodna politika, diplomacija, britansko-jugoslovanski odnosi

Povzetek

Referat je bil napisan za znanstveno posvetovanje »Jugoslavija v zaključni fazi druge svetovne vojne«, v Beogradu 10. in 11. decembra 1975. leta. Sloni skoraj izključno na diplomatskih dokumentih Foreign Officea. Pisec daje pregled sodelovanja in nesporazumov med slovenskimi partizani in S.O.E. na Štajerskem in Koroškem, predlogov za skupne operacije 200.000 jugoslovanskih borcev in zaveznikov proti nemški vojski v Avstriji, britanskih predlogov na konferenci treh velikih na Jalti za izključno četvorno okupacijo Avstrije, diplomatskih not ter vojaških ukrepov za primer oboroženega spopada med zavezniki in jugoslovansko armado. Vlada Demokratične Federativne Jugoslavije je pod britanskim in ameriškim pritiskom slednjič 19. maja 1945. leta privolila, da umakne svoje čete na staro jugoslovansko-avstrijsko mejo zahodno od Dravograda, vztrajala pa je tedaj še naprej na položajih v Julijski krajini in Trstu.

Prenosi

Objavljeno

1978-01-01

Številka

Rubrika

Razprave