Rusko-slovenske družbene zveze na koncu šestdesetih in v začetku sedemdesetih let 19. stoletja

  • Iskra Vasilevna Čurkina
Ključne besede: Rusi, Slovenci, odnosi, 19. st.

Povzetek

Avtorica opisuje, v glavnem na podlagi doslej še neproučenega arhivskega materiala, predvsem v sovjetskih arhivih, stike med Rusi in Slovenci na koncu 60-tih in v začetku 70-tih let 19. stoletja. V tem času so bili ti stiki večji kot prej in pozneje v tem stoletju. Kot posrednik v stikih, ki so jih z ruske strani podpirali predvsem slavjanofili, je nastopal zlasti M. F. Rajevski, duhovnik cerkve ruskega poslaništva na Dunaju. Stiki so bili zelo raznovrstni: etnografska razstava v Moskvi 1867, potovanje V. I. Lamanskega po Sloveniji 1868, zanimanje za ruski jezik in učenje ruščine na Slovenskem, zveze ruskih ustanov s Slovensko matico, pošiljanje ruskih knjig čitalnicam, Dramatičnemu društvu in posameznikom, dajanje materialne podpore slovenskim društvom in posameznikom itd.

Objavljeno
1978-01-01
Rubrike
Razprave