Prispevki k zgodovini Šentruperta pri Beljaku

  • Anton Svetina
Ključne besede: koroške župnije, beljaško cerkveno okrožje, župnije, ljubljanska škofija, luteranska vera

Povzetek

Z razpravo začenjamo prikaz zgodovine tistih koroških župnij beljaškega cerkvenega okrožja, ki so bile od leta 1461 do leta 1787 pod jurisdikcijo leta 1461 ustanovljene ljubljanske škofije; to so bile župnije Šentrupert, Šmiklavž v predmestju Beljaka, Skočidol, Lipa nad Vrbo in Dvor. Te župnije so morale pošiljati letno določeno vsoto v denarju v prid stolnega kapitlja ljubljanske škofije. Pravico odvetništva nad temi župnijami so imeli v svojih rokah lastniki grada in gospostva Landskron. Od leta 1520 do leta 1629 je bil ta grad v lasti rodbine Khevenhüller, katere člani so bili vseskozi privrženci nove luteranske vere in so vplivali tudi na svoje kmečke podložnike, da so prestopali v novo vero. V narodnostnem pogledu je s to razpravo doprinešen dokaz, da je bilo vse ozemlje opisanih okolišev še do konca 18. stoletja kompaktno naseljeno s Slovenci.

Objavljeno
1978-01-01
Rubrike
Razprave