Družbena razporeditev slovanskih priseljencev v Ancono od 15. do 17. stoletja

  • Bandino Giacomo Zenobi
Ključne besede: slovanski priseljenci, Ancona, 15.-17. st.

Povzetek

Na osnovi notarskih dokumentov iz Državnega arhiva v Anconi avtor proučuje število in družbeno integriranost priseljencev iz jugoslovanskih dežel, z izjemo Dubrovčanov, med XV. in XVII. stoletjem v Ancono ter v njeno podeželje. Ta pojav doseže v letih med 1430. in 1560. osupljive razmere, pozneje pa polagoma slabi, tudi ker se prišleci in njihovi potomci asimilirajo v obstojnejše avtohtono družbeno tkivo. Ker svetu priseljencev za razliko od Dubrovčanov manjka močno in organsko zaledje, ki bi se nanj lahko oprli, se zlasti v začetku razvrščajo v nižje in cesto najnižje sloje anconske družbe. Ko se med koncem XVI. in začetkom XII. stoletja družbeni položaj priseljencev in njihovih potomcev nekoliko popravi, je to pač zaradi njihovega manjšega števila ter njihove asimilacije krajevnemu življu.

Objavljeno
1978-01-01
Rubrike
Razprave