Gospodarski vzroki balkanske migracije v srednjevzhodno Italijo v 15. stoletju

  • Sergio Anselmi
Ključne besede: migracije, Italija, 15. st.

Povzetek

Avtor osvetljuje prispevek priseljencev iz dežel današnje Jugoslavije v mesta srednje vzhodne Italije, pri čemer razčlenjuje tudi razloge migracijskega fenomena, ki naj bi ne bil povezan tudi z vpadom Turkov na Balkan. Avtor nasprotno poudarja strukturalne vzroke v zvezi z gospodarsko zaostalostjo balkanskega področja na eni in zgodnjim razvojem italijanskega gospodarstva na drugi strani. Ko je le-to ob koncu XVI. in v XVII. stoletju zapadlo v krizo, se je najprej zmanjšalo, nato pa docela zamrlo nekoč množično priseljevanje Jugoslovanov v južno Romagno, Marke in Umbrio. V zadnjem delu članka je nakazana razlaga o vzrokih nagle asimilacije Jugoslovanov v družbeni ambient Srednjevzhodne Italije, medtem ko so le-ti ohranili svoja kulturna obeležja v nekaterih skupnostih v Južni Italiji. Razlog za to naj bi bila različna vrsta poljedelstva, ki so ga gojili v eni in drugi regiji.

Objavljeno
1978-01-01
Rubrike
Razprave