Jugoslovanska in britanska politika o Koroškem vprašanju 1941 —1945

  • Dušan Biber
Ključne besede: koroško vprašanje, diplomacija, Velika Britanija, Jugoslavija, 1941-1945

Povzetek

Referat je napisan za drugo okroglo mizo britanskih in jugoslovanskih zgodovinarjev v Kuparih pri Dubrovniku od 19. do 21. septembra 1978. leta. Avtor v sintezi predstavlja problematiko jugoslovansko-avstrijske meje in vojnih ciljev tako narodnoosvobodilnega gibanja kot tudi njegovih nasprotnikov. Pisec razkriva in analizira jugoslovansko-britansko sodelovanje pa tudi nesporazume pri poskusih penetracije v Avstrijo od 1943. leta dalje, isto pa tudi na področju odnosov med komunističnima partijama Jugoslavije (Slovenije) in Avstrije, oz. glede stališč in politike tedaj sicer že razpuščene Kominterne. Uvodoma je dan pregled virov in opis najvažnejše literature za to tematiko. Pisec ugotavlja, da je bil stari ideal Zedinjene Slovenije uresničen samo še nekaj dni potem, ko je počila zadnja partizanska puška.

Objavljeno
1979-01-01
Rubrike
Razprave