Britanci, Jugoslovani in Avstrija (1943 — maj 1945)

  • William Deakin
Ključne besede: druga svetovna vojna, zavezniki, slovenske operacije

Povzetek

Sir William Deakin v svojem referatu, zasnovanem na britanskih virih, opisuje britanske ocene slovenskih teritorialnih zahtev v zvezi z Avstrijo in delovanje misije S. O. E. »Clowder«, ki je iz Slovenije skušala prodreti v Avstrijo. Po Titovem govoru na Visu 12. septembra 1944 Britanci niso več podpirali slovenskih operacij na Koroškem in so svoje misije umaknili z avstrijskega ozemlja, ker tam niso naleteli na nikakršen avstrijski odpor. Maršal Tito je feldmaršalu Alexandru omenil možnost, da bi 200.000 jugoslovanskih borcev sodelovalo z zavezniki v bojih proti zadnjim položajem nemških čet v avstrijskih planinah. Podrobno so orisane okoliščine, v katerih so jugoslovanske čete maja 1945. leta napredovale v Avstrijo in se umaknile na zavezniško zahtevo.

Objavljeno
1979-01-01
Rubrike
Razprave