Delovanje »Zveze jugoslovanskih emigrantov iz Julijske krajine« v letih 1933-1940

  • Andrej Vovko
Ključne besede: izseljenstvo, jugoslovanski emigranti, Julijska Krajina

Povzetek

»Zveza jugoslovanskih emigrantov iz Julijske krajine« je bila osrednja organizacija slovenskih in hrvaških emigrantov, ki so v obdobju med obema vojnama pribežali iz Italije v Jugoslavijo. Začetek njenega delovanja je bil predmet posebne razprave v prejšnji številki te revije. Leto 1934 je pomenilo višek njenega delovanja, kar še zlasti velja za njen kongres v Mariboru. V letih, ki so sledila, je delovanje »Zveze« vse bolj pešalo, začeli so se notranji spori med »starimi« in »mladimi«, med jugoslovansko iredentistično zamislijo reševanja vprašanja Julijske krajine in med načelom samoodločbe narodov. Jugoslovanske oblasti so leta 1940 »Zvezo« na italijanski pritisk razpustile.

Objavljeno
1979-01-01
Rubrike
Razprave